Khóa học hướng dẫn Ngồi thiền chữa bệnh ở Hà Nội


TRUNG TÂM DẬY NGỒI THIỀN Ở HÀ NỘI
Liên tục: Khai giảng khóa học: ngồi “Thiền mà chữa được bệnh”

Ở ngay trong lòng Thủ đô Hà Nội có một
trung tâm hướng dẫn dậy ngồi thiền chữa bệnh. Đó là Trung tâm Trường sinh học dưỡng sinh của Thầy Nguyễn Xuân Điều-
Ủy viên Hội đồng khoa học trung tâm –Trưởng bộ môn Trường sinh học dưỡng sinh-Huấn luyện ứng dụng năng lượng sinh học. Trung tâm nhận hướng dẫn ngồi thiền cho tất cả các bệnh nhân có bệnh mãn tính-ung thư và những người từ 16 tuổi trở lên đều tham gia khóa học ngồi thiền : (khóa học trọn gói 5 buổi tối/Tuần) : NGỒI THIỀN mà CHỮA ĐƯỢC BỆNH hiệu quả.

khai giảng liên tục: Từ 19h (tối ) thứ 2 – đến (21 h tối) thứ 6 hàng tuần trong năm 2015. Khóa học các buổi tối để giúp cho học viên bố trí sắp xếp thời gian học.
Kính mời Mọi người có nhu cầu mời liên hệ: Trung tâm: nhà B1-phòng 207 (Cầu thang 3) ; PHỐ TÔ HIỆU, PHƯỜNG NGHĨA TÂN,QUẬN CẦU GIẤY, HÀ NỘI. Điện thoại : 0912.086. 249 – (04). 3756. 1249. Học viên Liên lạc với trực tiếp Thầy Nguyễn Xuân Điều để xếp lịch học vì hiện nay học viên đi học các buổi tối rất đông.

Thứ Tư, ngày 30 tháng 9 năm 2015

Nâng cao hoạt động của Chi hội CCB cơ sở

                                                                                    HỘI CCB PHƯỜNG TRUNG HÒA
CHI HỘI CCB SỐ 33
-----------
số:       /CCB
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
-------------------------
             Trung kính;     ngày   tháng  9 năm 2015Nâng cao hoạt động của Chi hội CCB cơ sở

Chi Hội CCB số 33  theo đề án 06 đến  tháng  9/2014 ; mỗi tổ dân phố có 1 chi hội và  đổi tên gọi là chi hội CCB số 33; đến hôm nay  9/2015 chi hội có 15  đồng chí  hội viên CCB (trong đó có 13 đ/c nam và 02 đ/c nữ). Các hội viên ở trong phạm vi một  tổ dân phố 33.Chi Hội có 02 hội viên  là thương binh, 02  là chất độc da cam. Hội viên CCB tham gia vào HĐND phường 01 đ/c;  Chi bộ và Tổ dân phố: có 03 đ/c ; Ban bảo vệ dân phố 01 hội viên.
Từ khi thành lập chi hội tới nay đã phát triển nhanh chóng, ổn định tổ chức và hoạt động có hiệu quả, chất lượng hoạt động ngày càng được nâng cao, cán bộ, hội viên luôn giữ vững và phát huy bản chất, truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ", hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao , được chi bộ , tổ dân phố và  nhân dân đánh giá cao, xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của Chi bộ Đảng và các chi hội đoàn thể.
1- Sự cần thiết phải nâng cao hoạt động của chi hội CCB cơ sở:
Công tác Cựu chiến binh là công tác vận động quần chúng quan trọng của Đảng nhằm tập hợp, động viên các thế hệ Cựu chiến binh tích cực tham gia công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trước những yêu cầu đòi hỏi ngày càng cao của quá trình CNH-HĐH đất nước và hội nhập quốc tế, công tác xây dựng và hoạt động của Hội Cựu chiến binh vừa phải đáp ứng với yêu cầu  trước mắt. Xác định rõ CCB là Chi hội  tham mưu trực tiếp cho Chi bộ Đảng để  lãnh đạo tốt hơn các chi hội đoàn thể và  làm cho hoạt động của Cựu chiến binh ngày càng có hiệu quả thiết thực, xứng với vị trí, tiềm năng và kỳ vọng của Đảng, chính quyền và nhân dân.
Chi hội cũng dự báo  trong 10 đến 20 năm tới, số Hội viên Cựu chiến binh tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ sẽ giảm dần theo quy luật tự nhiên, số cựu binh ngày càng tăng, nên cần phải có biện pháp phù hợp  nhằm chủ động trong công tác vận động, tập hợp với những  nội dung, phương thức tổ chức và hoạt động phù hợp, nhằm tiếp tục phát huy bản chất, truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ" của cựu chiến binh, cựu quân nhân.
2-Kết quả hoạt động của Chi Hội CCB trong thời gian qua:

Công tác xây dựng tổ chức Hội có bước phát triển vững chắc cả về số lượng và chất lượng. Kể từ khi chưa có đền án 06 của Thành ủy Hà Nội  Chi hội có 22 đồng chí trong 3 tổ dân phố. Trong đó có hội viện là đảng viên có 12 đồng chí;  Do làm tốt công tác bồi dưỡng, rèn luyện, tuyệt đại đa số cán bộ, hội viên Cựu chiến binh có lập trường tư tưởng kiên định vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, tin tưởng vào sự nghiệp đổi mới của Đảng; trình độ chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ Hội được nâng cao, đáp ứng được với yêu cầu nhiệm vụ chính trị được giao. Qua đánh giá, bình xét, phân loại tổ chức Hội, hội viên hàng năm: Chi hội luôn đạt TSVM.  
       Công tác thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền. Hội luôn nhận thức rõ đây là nhiệm vụ chính trị hàng đầu, Chi hội đã làm tốt công tác quán triệt, tuyên truyền quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước tới đông đảo Cựu chiến binh và nhân dân. Động viên cán bộ, hội viên Cựu chiến binh tích cực tham gia đảm nhiệm các cương vị công tác ở địa phương khi có yêu cầu, nhất là công tác Đảng, công tác chính quyền, đoàn thể ở cơ sở ; có 1 hội viên là phó chủ tịch HĐND phường, 03 hội viên là bí thư, phó bí chi bộ, 2 hội viên là tổ trưởng  dân phố, 01 hội viên là bảo vệ dân phố.  Sau khi sắp xếp tổ dân phố mới: Chi hội có 1 hội viên là phó chủ tịch HĐND phường, 02 hội viên là bí thư, phó bí chi bộ, 01 hội viên là tổ trưởng  dân phố, 01 hội viên là bảo vệ dân phố.
Mặt khác, Chi hội đã phối kết hợp tốt với các Chi hội đoàn thể  thực hiện tốt chương trình phối hợp. Kiên quyết đấu tranh với các quan điểm sai trái, âm mưu "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch,  các tệ nạn xã hội... Tích cực tham gia các chương trình phát triển KT-XH, các cuộc vận động, các phong trào ở tổ dân phố, khu dân cư  góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH và an ninh  ở địa bàn tổ phố.
Về  phát triển kinh tế, giúp nhau giảm nghèo: đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng để tham gia giải quyết các vấn đề KT-XH, Chi hội  đã chủ động, tích cực tham mưu cho Chi bộ và tổ trưởng dân phố  các đối tượng cần có sự giúp đỡ và vay vốn ưu đãi   tạo điều kiện  thuận lợi cho Cựu chiến binh trong phát triển kinh tế, giải quyết đời sống, vươn lên thoát nghèo. Chi Hội đã căn cứ hướng dẫn của Hội phường  hướng dẫn Cựu chiến binh tiếp cận các nguồn vốn, nhất là vốn của Ngân hàng CSXH, các nguồn hỗ trợ đào tạo dạy nghề, giải quyết việc làm, quỹ XĐGN v.v… để phát triển sản xuất.  
Công tác xóa nghèo đạt kết quả tốt, tới nay số hộ Cựu chiến binh nghèo không còn.


Công tác vận động cựu quân nhân:  Chi hội đã thực hiện tốt chỉ đạo của Hội phường là tuyên truyền,  vận động, tập hợp CQN vào sinh hoạt trong  câu lạc bộ ở khu vực Trung Kính Hạ (Chi Hội có 01 CQN) tham gia câu lạc bộ - đây là tổ chức để quản lý, giáo dục đối với CQN. Phối hợp với các chi hội trong phường  tổ chức tuyên truyền vận động để CQN tự nguyện, tích cực tham gia câu lạc bộ, đến nay toàn phường đã  có 02  câu lạc bộ CQN với khoảng  100 hội viên CQN tham gia.
3-Phương hướng nâng cao hoạt động của Chi hội CCB cơ sở:
3.1. Xây dựng tổ chức Hội TSVM: Trong những năm tới, tỷ lệ   hội viên các thời kỳ chống Pháp, chống Mỹ, làm nhiệm vụ quốc tế và bảo vệ Tổ quốc đang có sự chuyển dịch dần theo thời gian: Hiện nay số hội viên đã qua kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ chiếm khoảng 80% và ngày càng giảm theo quy luật tự nhiên (mỗi năm giảm toàn phường giảm dần từ 15 đến 20 đ/c CCB từ trần), số còn lại tuổi cao sức yếu.
       Đến năm 2020, số Cựu quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự được kết nạp vào Hội với tỷ lệ ngày càng cao do Điều lệ Hội quy định đối tượng. Số hội viên mới được kết nạp tuy ưu điểm về sức khoẻ, tuổi đời còn trẻ, được đào tạo, học tập qua nhiều trường lớp, có trí thức, nhanh nhạy với sự đổi mới và cơ chế thị trường, nhưng chưa được tôi luyện thử thách qua chiến tranh, tích luỹ kinh nghiệm trong hoạt động thực tiễn và đấu tranh cách mạng còn hạn chế, còn bộc lộ nhiều nhược điểm. Vì vậy, vấn đề đặt ra là cùng với việc phát triển về số lượng phải coi trọng việc nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các tổ chức Hội.
          - Đẩy mạnh tuyên truyền vận động, phát triển số lượng, nâng cao chất lượng hội viên, chú trọng đối tượng mới ở vùng sâu, xa, biên giới, hải đảo, dân tộc và ở các doanh nghiệp tư nhân, cổ phần, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Kết nạp đối tượng vào Hội đạt 95% trở lên.
- Phấn đấu 100% hội viên kiên định vững vàng về chính trị tư tưởng.
- 95% trở lên "Hội viên gương mẫu", 90% trở lên đạt "Gia đình Cựu chiến binh văn hoá".
- Không có tổ chức Hội yếu kém, hội viên vi phạm pháp luật nghiêm trọng.
3.2Tham mưu cho cấp ủy các cấp về lãnh đạo, chỉ đạo công tác Cựu chiến binh, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị hàng đầu tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ chế độ XHCN.
* Công tác tham mưu cho cấp ủy các cấp về việc quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết, các kết luận, thông báo, các văn bản pháp luật của Đảng, Nhà nước liên quan tới Cựu chiến binh, công tác Cựu chiến binh.
Tham mưu cho Chi bộ ra nghị quyết chuyên đề lãnh đạo công tác Cựu chiến binh.  Bố trí, sắp xếp cán bộ chi hội, vừa đảm bảo nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện  nhiệm vụ của Hội, vừa đảm bảo tính kế thừa, phát triển ổn định, đáp ứng yêu cầu xây dựng cho các nhiệm kỳ tiếp theo.  
* Tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền:
Động viên cán bộ, hội viên thường xuyên học tập nâng cao trình độ mọi mặt, nắm vững Cương lĩnh chính trị, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, không ngừng nâng cao lập trường kiên định của giai cấp công nhân. Cùng với Ban Công tác Mặt trận Tổ quốc làm tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội, tích cực tham gia ý kiến với Đảng khắc phục những yếu kém, tồn tại. Gương mẫu thực hiện quy chế dân chủ và tuyên truyền vận động nhân dân nghiêm chỉnh chấp hành mọi chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Kiên định đấu tranh chống các quan điểm sai trái, các hoạt động chống Đảng, nhất là âm mưu diến biến hòa bình" của các thế lực thù địch và nguy cơ "tự diễn biến" là nhiệm vụ hàng đầu của Hội Cựu chiến binh Việt Nam nhằm góp phần bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ XHCN, bảo vệ nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Động viên cán bộ, hội viên Cựu chiến binh gương mẫu tham gia công tác Đảng, chính quyền, đoàn thể, nhất là ở ở tổ dân phố góp phần củng cố, xây dựng cơ sở trong sạch vững mạnh. Tập hợp ý kiến của Cựu chiến binh, của nhân dân về những chủ trương phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, về công tác xây dựng Đảng và những chính sách liên quan đén đời sống nhân dân và Cựu chiến binh, nhạy bén phát hiện những vấn đề bất cập, hoặc mới phát sinh để kịp thời tham mưu, đề xuất những biện pháp có lý, có tình, đúng pháp luật, giúp cấp uỷ, chính quyền xử lý.
 3.3 Động viên các thế hệ Cựu chiến binh nêu cao ý thức tự lực tự cường, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững, làm giàu hợp pháp, góp phần vào sự phát triển chung của thành phố:
 Để làm tốt nhiệm vụ trên, cần tiếp tục tuyên truyền, quán triệt quan điểm, đường lối, chính sách, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của Đảng; các chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới.

Để chủ động nguồn vốn cho đầu tư phát triển, đề nghị Hội cấp trên cần hướng dẫn kịp thời cho Cựu chiến binh nắm bắt được các chính sách ưu đãi, hỗ trợ về vốn cho người  nghèo, hỗ trợ việc làm, hướng dẫn và chỉ đạo các cấp Hội, hoạt động của các tổ tiết kiệm vay vốn, giúp cho Cựu chiến binh nghèo vay được các nguồn vốn ưu đãi biết sử dụng vốn để đầu tư vào sản xuất, kinh doanh, làm kinh tế có hiệu quả, không để thất thoát, lãng phí hoặc bị xâm tiêu. Các nguồn vốn vay do Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam quản lý được phân phối hợp lý cho Hội Cựu chiến binh ở các địa phương có nhiều khó khăn và có nhu cầu đầu tư phát triển kinh tế, đem lại hiệu quả kinh tế cao cần được ưu tiên trước, tránh phân phối dàn đều.
3.4. Nâng cao chất lượng giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí tự lực tự cường cho thế hệ trẻ:
Giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ vừa là một nhiệm vụ quan trọng vừa là trách nhiệm của Hội Cựu chiến binh.
Tác động của mặt trái kinh tế thị trường và sự tuyên truyền chống phá của các thế lực thù địch, coi thanh niên là đối tượng dễ lôi kéo, tác động nhất, nhằm làm cho thế hệ trẻ xa rời, từ bỏ lý tưởng cách mạng, sống thực dụng, vị kỷ, tha hóa… Do đó, trong những năm tới,Hội cấp trên cần tiếp tục chỉ đạo các Chi hội cấp Hội  phối hợp chặt chẽ với  các chi hội đoàn thể tổ chức   công tác tuyên truyền, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ - thế hệ tương lai của đất nước, lớp người tiếp tục sự nghiệp cách mạng của thế  hệ cha anh. Đây vừa là tình cảm, vừa là trách nhiệm của các thế hệ Cựu chiến binh,   các cấp, các ngành chung tay ,chung sức trong giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.
3.6. Tích cực chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Cựu chiến binh, nhất là các chế độ, chính sách của nhà nước đối với Cựu chiến binh, Cựu quân nhân:
Cựu chiến binh là những người một thời vào sinh ra tử chiến đấu quên mình giải phóng dân tộc, giành lại độc lập tự do cho Tổ quốc, mang lại cuộc sống hòa bình cho nhân dân. Từ chiến trường trở về với cuộc sống đời thường, các Cựu chiến binh gặp không ít khó khăn để tiếp tục cống hiến sức lao động, làm ra của cải vật chất lo cho cuộc sống và hạnh phúc gia đình. Những năm gần đây, Đảng, Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách đãi ngộ để giúp Cựu chiến binh có cuộc sống ổn định. Ngày 12/12/2006, Chính phủ đã ban hành Nghị định 150/CP và quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Cựu chiến binh như cấp thẻ BHYT, chế độ mai táng phí đối với Cựu chiến binh từ trần, chế độ trợ cấp đối với cán bộ thôi làm công tác Hội từ Hội cơ sở trở lên.
Trong quá trình thực hiện, Hội cấp trên cần  tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền pháp lệnh Cựu chiến binh và Nghị định 150/CP, các thông tư, hướng dẫn của các cấp, các ngành đến tổ chức Hội và hội viên để thực hiện. Phối hợp chặt chẽ, thống nhất giữa các sở, ban, ngành, đoàn thể để giải quyết tốt những chế độ, chính sách cho Cựu chiến binh, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về thủ tục, hồ sơ xét duyệt đúng người, đúng đối tượng, bảo đảm quyền lợi cho Cựu chiến binh.
Trong những năm tới, Đề nghị Hội cấp trên  cần tập trung thực hiện tốt những nội dung công tác sau:
- Về chăm lo đời sống cho Cựu chiến binh:
Tiếp tục động viên Cựu chiến binh nêu cao hơn nữa ý thức tự lực tự cường, dám nghĩ dám làm, vượt khó vươn lên, giúp nhau giảm nghèo làm giàu chính đáng. Động viên  các phong trào và hoạt động tình nghĩa tương trợ giúp đỡ nhau trong cuộc sống.
Tiếp tục thực hiện tín dụng đối với người  nghèo và đối tượng chính sách khác theo quy định tại Nghị định 78/2008/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ về “Tín dụng đối với  người  nghèo và các đối tượng chính sách khác”.
Tiếp tục thực hiện phong trào xóa nhà dột nát cho Cựu chiến binh nghèo,   Cựu chiến binh thoát nghèo, số cận nghèo và có nguy cơ tái nghèo được giảm thiểu.
- Về bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho hội viên:
Phối hợp với cơ quan chức năng theo dõi hướng dẫn các thủ tục giám định để thực hiện chính sách đối với nạn nhân chất độc hóa học/điôxin bảo đảm thuận lợi, chính xác, đúng đối tượng, tránh phiền hà, tiêu cực, đặc biệt là chính sách đối với các thế hệ  thứ 2, 3 bị phơi nhiễm diôxin.
Phối hợp với cơ quan chức năng hướng dẫn Cựu chiến binh và tham gia giám sát việc thực hiện chính sách đại ngộ với gia đình thương binh, liệt sỹ, người  có công với nước sau khi Chính phủ và các bộ, ban ngành TW có văn bản hướng dẫn bổ sung Nghị định 150/CP, Thông tư 114 liên bộ (Bộ Quốc phòng - Bộ Nội vụ). Phối hợp cùng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh rà soát, thực hiện chế độ, chính sách cho các đối tượng theo Quyết định 142 và Quyết định 62 của Thủ tướng Chính phủ.
Theo dõi hướng dẫn việc thực hiện chế độ, chính sách tiền lương khi các bộ, ngành có thông tư hướng dẫn bổ sung sửa đổi (Nghị định 92/2009/NĐ-CP ngày  22/10/2009 và Quyết định 128 của Ban Bí thư TW Đảng và hưởng phụ cấp trách nhiệm 30% theo Thông báo 05 của Ban Tổ chức TW Đảng).
- Về công tác tuyên truyền:
Chỉ đạo các chi hội  CCB các cấp và động viên các thế hệ Cựu chiến binh giữ gìn và phát huy bản chất truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ", nêu cao tinh thần gương mẫu thực hiện chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể, làm tốt công tác tuyên truyền vận động giải thích cho Cựu chiến binh và nhân dân nhận thức đầy đủ về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và sự chỉ đạo điều hành của Chính phủ, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, góp phần thực hiện tốt các chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với Cựu chiến binh, CQN.
                                                           HỘI CCB SỐ33
                                                          Chi hội trưởng : Ngô Lê Lợi

Nội dung sinh hoạt CCB cơ sở

                                                                                  
Phó Chủ tịch nước tặng ảnh Bác Hồ cho CCB Ngô Lê Lợi tại Phủ Chủ tịch


HỘI CCB PHƯỜNG TRUNG HÒA
CHI HỘI CCB SỐ 33
-----------
số: ......./CCB
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
-------------------------
             Trung Hòa ;     ngày       tháng 9 năm 2015


BÁO CÁO NỘI DUNG SINH HOẠT  CỦA CHI HỘI CCB 33
®Æc ®iÓm t×nh h×nh:
Chi Hội CCB số 33  theo đề án 06 đến  tháng  9/2014  đổi tên gọi là chi hội CCB số 33; đến hôm nay  9/2015 chi hội có 15  đồng chí  hội viên CCB (trong đó có 13 đ/c nam và 02 đ/c nữ). Các hội viên ở trong phạm vi một  tổ dân phố 33.Chi Hội có 02 hội viên  là thương binh, 02  là chất độc da cam. Hội viên CCB tham gia vào HĐND phường 01 đ/c;  Chi bộ và Tổ dân phố: có 03 đ/c ; Ban bảo vệ dân phố 01 hội viên.
 Thùc hiÖn nhiÖm vô c«ng t¸c Héi  trong thời gian qua đã thực hiện được mục đích của Hội là : Tập hợp, đoàn kết , tổ chức động viên các thế hệ CCB giữ vững được phẩm chất , truyền thống « Bộ đội cụ Hồ ». Tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền,bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Hội viên ; chăm lo giúp đỡ nhau trong cuộc sống, gắn bó tình bạn chiến đấu, tình đồng chí đồng đội.
          Về Nội dung sinh hoạt Chi hội ; Chi hội đã áp dụng 3 nội dung trong « Hướng dẫn các bước trong tổ chức sinh hoạt chi hội CCB » do Hội phường đã tập huấn.
          A/Về tổ chức sinh hoạt Chi hội định kỳ  kết hợp xét đơn vào Hội của CCB.
  Nội dung này Chi hội thường xuyên sinh hoạt :
         Chi hội có 11 đồng chí đảng viên ; Do vậy cứ đến kỳ sinh hoạt thì triệu tập họp sau khi sinh hoạt chi bộ (chi bộ duy trì mỗi tháng sinh hoạt một lần). Về nội dung sinh hoạt theo các trình tự sau :
1-Bầu thư ký ghi chép biên bản. Nội dung này do Chi hội trưởng chuẩn bị giới thiệu một hội viên làm thư ký và đề nghị Hội nghị thông qua. Tất cả nội dung được ghi chép cụ thể mạch lac,
2-Đồng chí Chi hội trưởng thông báo và quán triệt đến toàn thể hội viên :
-Tình hình thời sự (Có tháng là thời sự trong nước, quốc tế, có tháng là các chuyên đề do quận hay hội phường thông tin)
-Báo cáo ngắn gọn  hoạt động của Hội CCB Việt Nam.
-Các chế độ chính sách mới của Đảng và NHà nước liên quan đến Hội viên CCB.
-Thông báo Kế hoạch của Hội phường đến hội viên CCB.
Những nội dung trên đ/c Chi hội trưởng khai thác trong thông tin CCB hàng tháng và báo CCB để phổ biến cho hội viên.
3-Báo cáo sơ kết quí ; 6 tháng ;9 tháng ;tổng kết năm (Nêu những mặt làm được và những khắc phục) của Chi hội. Nội dung này chia làm 2 phần :
+Đánh giá hoạt động của Chi hội trong quí  qua.
+Phương hướng hoạt động trong quý tới .
4-Điều hành chi hội thảo luận, đóng góp ý kiến.
5-Tóm tắt kết luận phần thảo luận của Chi hội.
6-Xét đơn xin vào hội CCB :
Đồng chí Chi hội trưởng báo cáo trước Chi hội các nội dung :
      -Đơn xin vào hội của hội viên.
       -Các giấy tờ liên quan như : Quyết định nghỉ hưu, phục viên, xuất ngũ,chuyển ngành ; giấy khen do cấp trung đoàn trở lên đối với HSQ-BS hoàn thành NVQS (Đối tượng 8) ; Quyết định phong quân hàm sĩ quan dự bị (Đối tượng 9) qui dịnh trong điều lệ Hội năm 2013.
Chi hội thảo luận từng trường hợp cụ thể lấy biểu quyết từng người một.
Sau khi Chi hội xét kết  nạp ; đồng chí Chi hội trưởng nộp về Thường trực Hội phường.
    -Đơn xin vào hội của CCB.
    -2 ảnh trong đó có 1 ảnh 2X3 ; 1 ảnh 4X6 để làm thẻ và dán vào sổ danh sách Hội viên.
   - Các giấy tờ liên quan như : Quyết định nghỉ hưu, phục viên, xuất ngũ,chuyển ngành ; giấy khen do cấp trung đoàn trở lên đối với HSQ-BS hoàn thành NVQS (Đối tượng 8) ; định phong quân hàm sĩ quan dự bị đối tượng 9 (bản sao).
   - Văn bản trích biên bản sinh hoạt Chi hội/
7-Bế mạc hội nghị : Thông qua biên bản cuộc họp (có nghị quyết).

          B/Về tổ chức sinh hoạt Chi hội định kỳ   kết hợp kết nạp hội viên mới vào Hội CCB.
          Ở nội dung này :
1-Đ/c Chi hội trưởng thực hiện các bước sau :
-Nêu lí do sinh hoạt.
-Giới thiệu đại biểu  cấp trên (nếu có).
- Bầu thư ký ghi chép biên bản. Nội dung này do Chi hội trưởng chuẩn bị giới thiệu một hội viên làm thư ký và đề nghị Hội nghị thông qua.  
2-Tổ chức lễ kết nạp hội viên mới.
-Chào cờ, hát quốc ca.
-Mời các đ/c hội viên mới lên hàng đầu nghe công bố quyết định.
-Đ/c Chi hội trưởng công bố QĐ kết nạp của BCH Hội CCB phường Trung Hòa.
-Mời Đại biếu cấp trên  (nếu có) hoặc Chi hội trưởng trao thẻ; gắn huy hiệu CCB ; và trao bản sao QĐ kết nạp cho hội viên còn bản chính lưu ở Chi hội.
-Giao nhiệm vụ cho hội viên: Đại biểu cấp trên (Nếu có) hoặc chi hội trưởng  đọc điều 5 và điều 6 về quyền và nhiệm vụ của hội viên.
-Đại diện hội viên phát biểu và hứa hẹn.
3-Tổ chức sinh hoạt của chi hội ( thứ tự các bước như ở phần A).

          C/Về tổ chức sinh hoạt Chi hội định kỳ gắn với Kiểm tra định kỳ của Hội CCB phường.
          Ở nội dung này: căn cứ vào thông báo từ đầu năm của Hội CCB phường; Chi hội chủ động nội dung báo cáo theo yêu cầu kiểm tra vấn đề gì; chuẩn bị nội dung báo cáo gửi về Hội phường trước (3 đến 5 ngày).
Sau đó: Chi hội
1-Tổ chức sinh hoạt chi hội: Thực hiện các bước:
-Bầu thư ký ghi chép biên bản
-Giới thiệu đại biểu dự hội nghị.
-Trình bầy báo cáo trước Chi hội.
-Điều hành chi hội thảo luận đóng góp ý kiến.
-Tóm tắt phần thảo luận.
-Giới thiệu đại biểu ban kiểm tra của Hội phường phát biểu kết luận kiểm tra.
2-Đại diện Ban Thường vụ-  kiểm tra của Hội phường:
-Tóm tắt kết luận kiểm tra chi hội.
-Xin ý  kiến Chi hội về kiểm tra; sau đó Ban kiểm tra báo cáo Hội phường và có văn bản gửi Chi hội biết kết quả đã kiểm tra để Chi hội thực hiện.
3-Đ/c Chi hội trưởng tiếp thu ý kiến của Đoàn kiểm tra và điều hành bế mạc hội nghị.

Nơi gửi:
-Hội CCB phường.
CHI HỘI TRƯỞNG
Ngô Lê Lợi


Chủ Nhật, ngày 13 tháng 9 năm 2015

Hội Cựu chiến binh phường Trung Hòa dâng hương đền thờ Bác Hồ ở K9

                                                                                        Nhân dịp các ngày lễ lớn trong năm và Quốc khánh 2/9/2015; Hội CCB phường Trung Hòa do đ/c Nguyễn Gia Vừa Chủ tịch hội phường và đ/c Nguyễn Ngọc Dinh phó Chủ tịch đã tổ chức cho 50 cán bộ chi hội đến khu di tích K9 dâng hương tại đền thờ Bác Hồ.
Đây là hoạt động thường niên và có ý nghĩa của Hội phường. Đi cùng đoàn còn có đ/c Đình Chủ tịch Hội CCB quận Cầu Giấy.
                                                                                     

Khu di tích K9 ; từ trung tâm Thủ đô Hà Nội,  theo đường quốc lộ 32 hoặc Đại lộ Thăng Long đều đến thị xã Sơn Tây, rẽ theo đường 414 (tỉnh lộ 87) đi khoảng 19 km là đến đồi Đá Chông, thuộc xã Minh Quang, huyện Ba Vì. Đây là địa điểm  gìn giữ thi hài của Bác Hồ từ 1969 - 1975 còn gọi là K9.
Để đến được đền thờ Bác ở độ cao 1.296m so với mặt nước biển ,  vượt qua hơn 1.000 bậc thang bên vách đá. Đoạn đường đầu tiên mà Bác Hồ đã khai mở khi Bác về đây  khi còn nguyên  rừng nguyên sinh; và ngày nay  được Đảng , quân đội và đơn vị quản lí  chăm sóc vẫn còn  những cây cổ thụ vút lên, mốc và rêu xanh bám phủ thân cây, dây leo chằng chịt.  Đên đây mọi người còn trải nghiệm đi trên con đường bậc đá  thoai thoải như lạc vào rừng xanh mát. Đi lại trong khu vực di tích còn nguyên sơ con đường rải sỏi từ khi Người còn ở đây. Bao quanh con đường là hàng cây râm bụt mang dáng dấp miền quê Nghệ An của Bác.
 Đồng chí Chủ tịch Hội phường Nguyễn Gia Vừa trong  báo công với Bác nêu rõ: Làm tốt hơn nữa công tác phát triển hội viên CCB và Câu lạc bộ cựu quân nhân. Hoàn thành công tác hội theo kế hoạch. Phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội quản lí vay vốn tạo điều kiện cho cán bộn hội viên vay giải quyết công ăn việc làm. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước. Xây dựng chi hội và Hội phường đạt trong sạch vững mạnh xuất sắc./.
 (Ngô Lê Lợi- Hà Nội  tháng 9/2015)

MỘT SỐ HÌNH ẢNH ĐẾN K9
                                                                                   
           
                                                                                       
Đ/c Chủ tịch Nguyễn Gia Vừa báo công với Bác tại đền thờ
                                                                                       
Tượng thờ Bác Hồ tại đền thờ
   
                                                                                    


                                                                                 


                                                                                    


                                                                                     

Liên Hoan Văn nghệ của Hội

                                                                                    
                                                                                    
                                                                                 
                                                                                     
                                                                        
                                                                                 
                                                                                    


Vui Liên hoan gặp mặt

                                                                                   
                                                                               


           

Lưu niệm
                                                                                                                                                                   


Thứ Sáu, ngày 14 tháng 8 năm 2015

Vụ thảm ở Bình Phước có vấn đề về Phong Thủy

                                                                  
Chúc mừng Thầy Nguyễn Trọng Tuệ (đeo kính) và Câu lạc bộ Tử vi Việt Nam(xem thêm ở tuvivietnam.vn)
Vụ thảm sát 6 người gây chấn động dư luận tại Bình Phước đang tràn ngập khắp các mặt báo. Mọi người đa phần đều bày tỏ thái độ bức xúc, phẫn nộ, mong sớm  đưa hung thủ ra xét sử để phòng ngừa và  răn đe. Các cơ quan công an cũng đang tích cực trong  điều tra phá án và truy tìm những động cơ gây án của hung thủ từ chứng cứ và manh mối tại hiện trường.
                                                                                

Về góc độ Phong Thủy; căn nhà này có  vấn đề không ổn về phong thủy .  Một số nguyên nhân từ thiết kế xây dựng nhà; qua đây  giúp mọi người rút kinh nghiệm trong việc thiết kế xây dựng nhà ở cho mình.

Về mặt hình thế nhà:

Với một khu đất rộng như vậy, không nên đặt căn nhà quá sát đường, đặc biệt ở đây lại là đường lớn, là quốc lộ. Trong Phong Thủy Loan Đầu Hình Pháp, căn nhà đã bị phạm phải thế Cắt Cước Sát, không có Minh Đường, không có vùng tụ khí. Nên đặt lùi căn nhà lại và phải có án Thanh Long, Bạch Hổ trấn yểm hai bên
                                                                                

Đặt nhà ở gần nhà xưởng, đặc biệt lại không có hàng rào hay cây cối ngăn cách cũng là một điểm rất xấu. Đây là thế nhà phạm phải Thanh Sát, hoạt động của nhà xưởng làm kích động các hung tinh trong lòng đất.
Nhà xưởng hình chữ  L như một lưỡi đao chém vào phần sau lưng căn nhà ở. Đây là thế nhà phạm phải Đao Trảm Sát. Về phong thủy cần có hàng rào ngăn cách bảo vệ nhưng ở đây hoàn toàn không có. Nhà xưởng lại ở ngay sau lưng nhà, sẽ tạo ra sự bị động tất yếu, người sống trong nhà luôn có sự bất an.
Phần cổng vào nhà cũng có dạng hình chữ L ngược tựa như cái máy chém ; chém phía trước căn nhà . Đây là thế nhà phạm Đoạn Hổ Sát. Cũng là một thế nhà rất xấu.
                                                                             
Cửa chính và cửa sau của căn nhà thông thẳng nhau, khí đi qua không tụ được. Nhà không giữ được khí tức là không giữ được Phúc. Không giữ được Phúc ắt có Họa.
Theo báo nếu cửa nhà  trang trí quá nhiều sắt;  mang tính tù hãm, kìm hãm sinh khí lưu chuyển
Về mặt lý khí:
Chủ nhà sinh năm 1968, mệnh Đại Trạch Thổ, quẻ mệnh Khôn Thổ thuộc Tây Tứ Mệnh
Nhà giáp quốc lộ 13, quay mặt ra hướng Đông. Có hai cổng, một quay về Đông, một quay về Bắc. Cửa chính và cổng chính đồng hướng Đông, là hướng Họa Hại. Đây là nhà Đông Tứ Trạch, rất không hợp với gia chủ này.
Hai cổng vào thì một cổng quay về phía Đông hướng Họa Hại, một cổng quay về phía Bắc hướng Tuyệt Mệnh. Coi bộ lúc làm nhà gia chủ đã không hề tính toán gì về phong thủy hết.
Chủ nhà mệnh Thổ nhưng sử dụng quá nhiều hành Kim. Thổ sinh Kim sẽ gây tiết chế bản mệnh. Để tạo ngũ hành tương sinh, đáng lý cần tạo ra hành Hỏa, nghĩa là căn nhà cần có nhiều hơn những họa tiết trang trí với màu sắc ấm áp. Nếu mái nhà làm mái dốc dán ngói màu đỏ sẽ rất phù hợp. Nhưng hầu hết ở đây đều là các nét thẳng vuông vức, và có phần tù túng. Tổng thể cả căn nhà như một chiếc hộp khá bó cứng và tù hãm
Kết luận:
Người xưa hay nói “Sống chết có số”, điều này đúng nhưng không hoàn toàn chính xác. Các nhà nghiên cứu phong thủy nói “Nhất mệnh, nhị vận, tam phong thủy”. Vận và Mệnh là những yếu tố thuộc Thiên và Thời, khó cải huấn thay đổi. Nhưng về phong thủy thì có thể thay đổi được nếu ta làm đúng cách. Hãy kiểm tra và xử lý những bất ổn phong thủy trong căn nhà của mình nếu thấy bất ổn?  
(Đây là những nghiên cứu của 1 số nhà phong thủy-Ngô Lê Lợi ghi lại-tháng 8/2015)

Thiền đã giúp gia đình tôi thoát khỏi bùa chú như thế nào?

                                                                                        
Thầy Nguyễn Xuân ĐiềuChị Ngọc Sang mong muốn qua câu chuyện đem đến một lời cảnh báo về tác hại của bùa chú và mê tín dị đoan. Xin giới thiệu tới bạn đọc nguyên văn bài viết của chị.
Mời thầy về bốc bát hương và trấn trạch
Mỗi người, hay mỗi gia đình chúng ta, dù giàu sang hay nghèo khó, có lẽ đều ít nhất một lần trong đời tìm đến các thầy “pháp sư”, “phù thủy”. Theo như đồn đại, họ là những người có quyền năng cao siêu, có thể dùng phép thuật giúp những người nghèo khổ trở nên giàu có, tai qua nạn khỏi, hoặc những người làm quan thì được thăng quan tiến chức, những người đã giàu thì càng trở nên giàu có hơn. 
Nhưng trên đời này, có thứ gì “cho không” được chúng ta luôn coi là “tài lộc”, mà không phải trả một cái giá xứng đáng hay không? Cho đến giờ tôi mới hiểu câu nói “Kẻ mù quáng chẳng thấy gì kể cả khi ta đặt vào tay nó một ngọn đèn sáng”. 
Nhận định trên đây của tôi xuất phát từ câu chuyện có thật xảy ra đối với gia đình tôi mà tôi xin được thuật lại như sau:
 Khi mới về làm dâu, buổi đầu còn nhiều bỡ ngỡ, tôi từ từ học hỏi mọi thứ để hòa hợp với cuộc sống mới trong gia đình chồng, nhưng có một điều mà tôi không hài lòng và không thể học được, đó là nhà chồng tôi rất xuề xòa trong việc thờ cúng. Sau một thời gian suy nghĩ, tôi bắt đầu tìm mọi cách thuyết phục chồng, nói cho anh ấy hiểu về chuyện thờ cúng: “Có thờ có thiêng, có kiêng có lành, mình phải làm chu đáo thì các cụ và Trời Phật mới phù hộ cho gia đình mình khá lên, anh em trong nhà mới được thành đạt”. 
Chẳng hiểu “trời xui đất khiến” thế nào, hay do tôi giỏi thuyết phục mà chồng tôi cũng gật gù nghe theo, một cuộc “cách mạng” thay đổi việc thờ cúng trong gia đình bắt đầu. Lúc đầu bố mẹ chồng tôi cũng phản đối kịch liệt, nhưng sau khi nghe vợ chồng tôi giải thích, các cụ lại chuyển sang băn khoăn lẫn sợ sệt, lo động chạm vào bát hương sẽ phạm vào điều cấm kỵ. 
Cuối cùng bố mẹ chồng tôi cũng gật đầu đồng ý cho phép vợ chồng tôi thực hiện. Vợ chồng tôi mừng rơn, thi nhau khuân về những bát hương thờ gia tiên, thổ công, thất bảo (cốt), lọ hoa, nậm rượu… tất cả đều được sắm vào hàng đẹp nhất. Sau đó chúng tôi mời một người, được coi là cao tay trong giới “đồng cốt”, “phù thủy” để bốc bát hương và làm lễ trấn trạch. Theo lời đồn đại thì bà đồng này còn có khả năng “thấu thị” và “giao lưu” với những người đã chết. 
Mọi việc diễn ra đều ổn thỏa, thậm chí còn ngoài sức tưởng tượng của vợ chồng tôi. Cả gia đình tôi được giao lưu với ông bà tổ tiên thông qua bà “phù thủy” đó. Bố mẹ tôi mừng khôn xiết, trầm trồ khen ngợi khả năng của bà đồng ngoài sức tưởng tượng. Vợ chồng tôi cũng thở phào nhẹ nhõm, vì đã làm được một việc đúng theo ý mình. Trên bàn thờ, bát hương đã được thay mới với đầy đủ mọi thứ cần thiết phục vụ cho nghi lễ thờ cúng. 
Ba năm trôi qua tưởng như yên bình, nhưng thực tế không phải vậy. Gia đình tôi xảy ra khá nhiều chuyện rắc rối, đặc biệt là sức khỏe của mẹ chồng tôi ngày càng đi xuống. Mẹ mắc nhiều căn bệnh, đau đầu thường xuyên và số lần vào viện ngày càng nhiều hơn. Cách đây 1 năm, sau một lần đi khám bệnh, bác sĩ cho biết mẹ tôi mắc căn bệnh “tắc động mạch cảnh chung”, một căn bệnh nguy hiểm có thể dẫn đến đột quỵ.

Rồi vào một buổi chiều tháng 4/2013, đúng ngày sinh nhật của tôi, mẹ chồng tôi phải đi cấp cứu. Trước khi đi đến quyết định mổ hay đặt ống để thông động mạch, các bác sĩ yêu cầu phải chụp chiếu để thông qua đó làm cơ sở đi đến kết luận. Nhưng sự tắc trách của các bác sĩ đã dẫn đến tai hoạ: Trước khi chụp cắt lớp, bác sĩ đã tiêm vào người mẹ tôi một chất gọi là “cản quang”. Phản ứng phụ của thuốc làm tăng huyết áp, mà bản thân mẹ tôi có tiền sử huyết áp cao, trước đây đã phải vào viện cấp cứu mấy lần. Vì vậy, sau khi tiêm thuốc xong, mẹ tôi bị xuất huyết não và mất ngay chiều hôm đó, không kịp trăng trối điều gì. 

Đau khổ tột cùng, mấy bố con tôi gắng gượng lo việc hậu sự cho mẹ. Quyết định của bố tôi là đưa mẹ đến đài hóa thân Hoàn vũ hỏa táng, rồi đưa cốt của mẹ về quê. Mặc dù bị một số người thân hai bên nội ngoại phản đối, mấy bố con tôi vẫn quyết định làm theo ý của mình vì cho rằng thủ tục cải táng đã xa xưa, nói đúng hơn chỉ người miền Bắc mới làm như vậy, vừa mất vệ sinh, vừa tổn hại đến sức khỏe của người sống.

Trong thời gian lo hậu sự cho mẹ, gia đình tôi cũng kịp lên chùa nhờ sư thầy bốc cho mẹ một bát hương ở nhà và ở mộ. Đúng ngày làm lễ, gia đình nhờ thầy mang xuống và làm luôn lễ cầu siêu cho mẹ. Mọi việc đã chu tất, nhưng không khí trong nhà vẫn ảm đạm vì thiếu vắng hơi ấm của người mẹ. 

Cuộc hội ngộ kỳ lạ

Được sự động viên của gia đình mẹ đẻ tôi, bố chồng tôi, vợ chồng tôi và anh chị em bên chồng cùng nhau tham gia lớp học thiền của Bộ môn Trường sinh học Dưỡng sinh, thuộc Trung tâm UNESCO Văn hóa Dòng họ và Gia đình Việt Nam. Mục đích chủ yếu là để nâng cao sức khỏe và mong cho lòng được thanh thản, bớt lo âu phiền muộn vì chuyện buồn của gia đình. 
Cho đến bây giờ, tôi vẫn nhớ như in câu nói của thầy Nguyễn Xuân Điều (Trưởng Bộ môn Trường sinh học Dưỡng sinh): “Đến với thiền là đến với duyên lành”. Gia đình tôi như một lần nữa được hồi sinh, được sống những ngày diệu kỳ như trong chuyện cổ tích, hiểu được rõ hơn về thế giới của người đã khuất, một thế giới mà trước đây chúng ta còn mơ hồ. Người thì cho rằng nó tồn tại, người thì cho rằng không bao giờ tồn tại, chết là hết. Nhưng không phải như vậy, thế giới đó có tồn tại, thậm chí còn phức tạp hơn thế giới của chúng ta đang sống rất nhiều. Nhờ vào học lớp thiền mà gia đình tôi đã may mắn được gặp lại mẹ sau 50 ngày mẹ ra đi, một điều kỳ lạ mà chúng tôi chưa từng nghĩ tới.

Đó là vào buổi học cuối cùng của lớp cấp 1, em dâu tôi (cũng tham gia lớp học) lúc ngồi thiền người cứ chao đảo như chong chóng. Nhận ra điều gì đó, các học viên cấp cao tới hỗ trợ thì một lúc sau cô ấy thể hiện một trạng thái khác thường, cái miệng sao kỳ cục, cứ bậm môi vào nhau như định nói điều gì đó, cố phát âm mãi nhưng không được. 

Khi các học viên cấp cao đưa năng lượng hỗ trợ ở miệng và cổ họng thì em dâu đã nói thành lời. “Năng lượng lạ” bật ra, xưng tên là Mận, bị nói ngọng, khi chết đã 33 tuổi. Cô ta cho biết xâm nhập vào cơ thể em dâu tôi từ lúc em lên 3 tuổi, do rất yêu quý và muốn kéo em “đi theo” sang thế giới bên kia. 

Sau một hồi được thầy và các hướng dẫn viên khuyên nhủ, Mận “tố cáo” rằng trong người em dâu tôi còn có một người nữa, cô ta sẽ nhường chỗ cho người đó ra nói chuyện. Còn Mận lúc này đã giác ngộ, chấp nhận ra khỏi thân xác em tôi, đi theo Thầy tổ Đasira Narađa tu hành để sớm được siêu thoát… Sự kiện xảy ra hôm đó được cả lớp rất đông học viên chứng kiến.

Một lát sau, bỗng có tiếng khóc thảm thiết vang lên: “Con ơi, là mẹ đây!”. Tên, tuổi, nghề nghiệp… cử chỉ và tất cả các thông tin được đọc ra khiến tôi sững sờ vì người đó chính là mẹ chồng tôi trong cơ thể cô em dâu. Mẹ tôi nói rằng mẹ “xâm nhập” vào người em dâu tôi từ hôm mẹ mất và mẹ được sống cùng mọi người trong nhà suốt từ hôm đó đến giờ. Vì quá nhớ thương và lưu luyến mọi người mà mẹ xâm nhập vào con dâu để được ở trong gia đình, mong lại được đoàn tụ như trước. 

Lúc này nghĩ lại tôi mới thấy, thời gian từ khi mẹ mất, em dâu tôi đôi khi có những hành động kỳ cục khá giống mẹ, từ cách đi, cách nói, đến cử chỉ, nhưng nào tôi có hiểu được, tới giờ mới rõ. Thế rồi, khi lớp học kết thúc, các học viên ra về, mẹ tôi vẫn tiếp tục ở trong cơ thể em dâu tôi và cùng về nhà với bố tôi mà chưa chịu “thoát” ra.

Cuộc hội ngộ lạ lùng này khiến cả nhà vừa mừng vừa lo. Mọi người nói đủ thứ chuyện, rồi tò mò hỏi mẹ về thế giới bên kia, với mong muốn biết từ hôm mất mẹ tôi ở đâu, làm gì?... Mẹ cho biết: “Mẹ rất vui vì quyết định hỏa táng của mấy bố con, mẹ biết trong họ hàng nhiều người phản đối nhưng sau này mọi người sẽ hiểu con ạ. Từ hôm đó mẹ chỉ ở nhà mình và trong thân xác con dâu, mẹ không ở ngoài mộ như mọi người thường nghĩ”. Tôi hỏi thêm: “Thế trong thời gian 49 ngày, chúng con làm cơm, cúng cả tiền vàng mã cho mẹ, mẹ có nhận và có dùng được không?”. “Mẹ có ăn gì được đâu con, cũng không dùng tiền vàng mã, bây giờ mẹ không cần thứ gì cả, mẹ chỉ muốn được ở cạnh người thân để được yêu thương mà thôi”, mẹ tôi trả lời.

Mong muốn của mẹ tôi là vậy, nhưng sau khi trải qua lớp học thiền cấp một, cả tôi và gia đình đều hiểu rằng mẹ đã qua đời, đó là hai thế giới năng lượng hoàn toàn khác biệt. Mẹ tôi cần được giác ngộ đi tu hành để tiến tới sự siêu thoát. Đó là con đường duy nhất và con đường ánh sáng của tất cả những người đã khuất. 

NGỌC SANG (Con dâu gia đình Nhà giáo Ưu tú Đặng Ngọc Đức - Hoàng Mai, Hà Nội)
(Bài đăng : ngày 14/8/2015)